Bokförlaget Max Ström, 2023-04-18

Fascinerande om fåglar och deras bon

Fåglar är naturens kanske skickligaste arkitekter. Deras bon är komplexa små byggnadsverk, men de är ofta gömda i träd, häckar och diken så att de inte syns. I Fågelbo har den brittiska illustratören Susan Ogilvy målat några av våra vanligaste fågelarters bon.

Varje grässtrå berättar något om dess påhittiga arkitekt

Allt började när Ogilvy stötte på ett nedfallet bofinksbo hemma i sin trädgård och genast blev betagen över fågelns förmåga att komponera sitt hem. Sedan dess har hon målat av över 50 övergivna bon som resulterade i boken Nests, som nu kommer ut som svensk utgåva med förord skrivet av Lars Jonsson – ornitolog och Sveriges främsta fågelmålare.

I 58 akvareller får vi förundras och fascineras över bland andra bofinkens förunderliga byggnadskonst och turkduvans bräckliga risbo. Ogilvy illustrerar fåglarnas bon i naturlig storlek med en fascinerande detaljrikedom, där varje grässtrå berättar något om dess påhittiga arkitekt.

Till varje illustration finns en berättelse om boet och en beskrivning av byggnadssätt och de material som använts – kvistar, rötter, gräs, vass, löv, mossa, hår, fjädrar, spindelväv och till och med textilier och snören. Det finns också en presentation av den fågel som byggt boet; varje fågelart har sitt eget byggnadssätt och formspråk. Boet är naturligtvis också anpassat till artens behov: hur stora kullar kan rymmas i boet och hur länge ska ungarna matas på plats?

Foto: Stuart Simpson

Illustratören Susan Ogilvy har genomfört arbetet med största hänsyn för att inte störa häckande fåglar. Samtliga bon har hittats antingen övergivna eller nedfallna på grund av blåst.

Lars Jonsson berättar i förordet:

Jag fylls av värme när jag betraktar Susan Ogilvys vackra akvareller av olika fågelbon, minutiöst avbildade in i minsta detalj. Alla dessa grässtrån, rottrådar, pergamentartade torra löv, mossor, fjädrar och tagel som omsorgsfullt tråcklats samman till en mjuk liten borg.