Lars Jonsson

Lars Jonsson, född i Stockholm 1952, är konstnär, författare och ornitolog med ett femtontal böcker bakom sig, framför allt om fåglar. Intresset för att måla fåglar startade i tidig barndom och Lars var endast femton år när han ställde ut första gången på Naturhistoriska riksmuseet. Sitt första internationella erkännande fick han för sina fem fälthandböcker i mitten av 1970-talet. Fälthandboken "Fåglar i Europa" (1992) blev snabbt ett standardverk och är publicerad på tolv olika språk. Förutom i Sverige har hans konst ställts ut på gallerier och museer i bland annat Danmark, England, Tyskland, Frankrike och USA. Hans målningar har visats separat på bland annat Millesgården, Prins Eugens Waldemarsudde och Kulturhuset i Stockholm. Både som fälthandboksförfattare och som konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han bor på Gotland där han sedan 2004 har ett eget museum på Vamlingbo prästgård. Mycket av hans inspiration kommer från fågellivet utmed stränderna och i kulturlandskapet på södra Gotland. Han reser också mycket och har ett stort intresse för arktiska områden som resulterat i flera expeditioner till den ryska tundran.

Lars Jonsson är autodidakt och arbetar främst i fält där han målar direkt efter de synintryck som han får genom tubkikaren. De flesta akvareller, och även flera av hans oljemålningar, är målade plein air. I ateljén utgår han från de många skissböckerna i vilka han samlat tusentals studier och skisser av fåglar, landskap, olika ljuseffekter och kompositioner.

Utgivning

Lars Jonsson

Lars Jonsson

Lars Jonsson, född i Stockholm 1952, är konstnär, författare och ornitolog med ett femtontal böcker bakom sig, framför allt om fåglar. Intresset för att måla fåglar startade i tidig barndom och Lars var endast femton år när han ställde ut första gången på Naturhistoriska riksmuseet. Sitt första internationella erkännande fick han för sina fem fälthandböcker i mitten av 1970-talet. Fälthandboken "Fåglar i Europa" (1992) blev snabbt ett standardverk och är publicerad på tolv olika språk. Förutom i Sverige har hans konst ställts ut på gallerier och museer i bland annat Danmark, England, Tyskland, Frankrike och USA. Hans målningar har visats separat på bland annat Millesgården, Prins Eugens Waldemarsudde och Kulturhuset i Stockholm. Både som fälthandboksförfattare och som konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han bor på Gotland där han sedan 2004 har ett eget museum på Vamlingbo prästgård. Mycket av hans inspiration kommer från fågellivet utmed stränderna och i kulturlandskapet på södra Gotland. Han reser också mycket och har ett stort intresse för arktiska områden som resulterat i flera expeditioner till den ryska tundran.

Lars Jonsson är autodidakt och arbetar främst i fält där han målar direkt efter de synintryck som han får genom tubkikaren. De flesta akvareller, och även flera av hans oljemålningar, är målade plein air. I ateljén utgår han från de många skissböckerna i vilka han samlat tusentals studier och skisser av fåglar, landskap, olika ljuseffekter och kompositioner.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer