Bokförlaget Max Ström, 2022-10-03

Foto: Marianne Landin

Den första heltäckande boken om det utdikade Sverige – och våtmarkernas betydelse

Bara fem procent av alla vattendrag i Sverige är urvatten – opåverkade av människan. Inte ens hälften av vattendragen rinner idag i sina naturliga fåror. Detta är boken om kampen mellan vatten och land.

Bo Landins nya bok Vatten – Land är en spännande berättelse om vattenlandet Sverige. Vi vill gärna vara vid vatten men trots det har vi i hundratals år gjort allt för att bli av med vattnet; rätat ut åar, sänkt sjöar för att skapa jordbruksmark, dikat ut mossar och kärr, dämt älvar för att tämja vattnets kraft. Men – den biologiska mångfalden har utarmats och utdikningen resulterar i stora utsläpp av växthusgaser. Nu arbetar många för att återställa våtmarker och levande vattendrag. Kampen mellan vatten och land pågår ständigt. Boken ger också en bakgrund till de omfattande protester som pågår runt om i Sverige.

Torrlagda kärr, mossar och sjöar står idag för motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Ett varmare klimat leder till stora förändringar i vattenmiljöerna, både i Sverige och på andra kontinenter. Bo Landin och Lennart Henrikson berättar i sin bok Vatten – Land initierat om svält, jordhunger, utdikning, levande landskap – och om återställandet av våtmarker i Sverige.

Sverige är ett av världens mest vattenrika länder med drygt 100 000 sjöar. I hundratals år har vi människor kämpat för att bli av med vatten. Längden på anlagda diken är mycket längre än längden på naturliga vattendrag.

Bo Landin:

– Verkligheten är skrämmande:  Vi har sänkt 2450 sjöar och helt torrlagt 623 av dem. Bara fem procent av alla vattendrag i Sverige kan kallas opåverkade urvatten. Högst 40 procent av vattnet rinner idag i sina naturliga fåror. Vi har skapat ett industriellt vattenlandskap som inte tagit tillräcklig hänsyn till natur och kultur.

Om författarna:

Foto: Marianne Landin

Bo Landin är biolog, filmproducent, programledare, författare, och regissör. Sedan 1982 har han producerat dokumentärfilmer med fokus på natur, vetenskap, historia och arkitektur, med prisbelönta filmproduktioner. Han har publicerat ett flertal böcker på temat natur och miljö och utsågs till Årets Värmlandsförfattare 2020. 2022 tilldelades han

Foto: Ellika Henrikson

Lennart Henrikson (1948–2021) var biolog med doktorsexamen i zoologi. Hans forskning handlar om interaktioner mellan arter i sjöar och vattendrag, med specialintresse för flodpärlmusslans ekologi. Han har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete som brobyggare mellan forskningen och det praktiska miljöarbetet.

För mer information och recensionsexemplar kontakta:

Ingrid Embäck, PR- & kommunikationsansvarig, +46 (0) 735 000 114, press@maxstrom.se