Lennart Henrikson

Lennart Henrikson var biolog med doktorsexamen i zoologi. Hans forskning handlar om interaktioner mellan arter i sjöar och vattendrag, med specialintresse för flodpärlmusslans ekologi. Han arbetade på Fiskeristyrelsen, Marks kommun, Skogsstyrelsen och Världsnaturfonden WWF – där han initierade arbetet med Skogens Vatten och inte minst skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. Henrikson utbildade och föreläste för närmare 10 000 skogsägare i hur man kan bedriva ekonomiskt skogsbruk utan att påverka vattnen negativt. För sitt arbete som en brobyggare mellan forskning och det praktiska miljöarbetet erhöll han flera utmärkelser på det nationella planet, bland annat Guldkvisten av Föreningen Skogen 2014 och Miljömåls-priset 2019 som ”Årets miljöinspiratör” av Naturvårdsverket, och han utsågs samma år till ”Årets Våtmarks-stipendiat” av Våtmarksfonden.

Lennart Henrikson gick bort i cancer i april 2021.

Utgivning

Nyheter om författaren

Lennart Henrikson Foto: Ellika Henrikson

Lennart Henrikson

Lennart Henrikson var biolog med doktorsexamen i zoologi. Hans forskning handlar om interaktioner mellan arter i sjöar och vattendrag, med specialintresse för flodpärlmusslans ekologi. Han arbetade på Fiskeristyrelsen, Marks kommun, Skogsstyrelsen och Världsnaturfonden WWF – där han initierade arbetet med Skogens Vatten och inte minst skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. Henrikson utbildade och föreläste för närmare 10 000 skogsägare i hur man kan bedriva ekonomiskt skogsbruk utan att påverka vattnen negativt. För sitt arbete som en brobyggare mellan forskning och det praktiska miljöarbetet erhöll han flera utmärkelser på det nationella planet, bland annat Guldkvisten av Föreningen Skogen 2014 och Miljömåls-priset 2019 som ”Årets miljöinspiratör” av Naturvårdsverket, och han utsågs samma år till ”Årets Våtmarks-stipendiat” av Våtmarksfonden.

Lennart Henrikson gick bort i cancer i april 2021.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer