Eva Krutmeijer

Eva Krutmeijer har alltid fascinerats av vetenskap. Framför allt har hon velat förmedla den kunskapen till andra. Eva har över trettio års erfarenhet av att kommunicera forskning och leda samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle. Efter en bred naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot fysikalisk biokemi från Uppsala universitet inledde hon sin karriär som redaktör på Bokförlaget Natur & Kultur. Eva har också varit informationschef vid Kungl. Vetenskapsakademien med ansvar för bland annat kommunikation av Nobelprisen, kommunikationsexpert på Vetenskapsrådet med fokus på förmedling av forskningsresultat till riksdagen och nyligen samverkanschef på Apoteket AB med inriktning mot hälsa och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i stiftelserna Forskning & Framsteg och Ruter Dam. Hon har tidigare skrivit boken Svenska innovationer som förändrat världen med Henrik Berggren. För Svenska Institutet har hon tidigare skrivit Facing the Future Sustainability the Swedish way och Innovation the Swedish Way som översatts till många språk.

Utgivning

Nyheter om författaren

Eva Krutmeijer Foto: Marcus Erixson

Eva Krutmeijer

Eva Krutmeijer har alltid fascinerats av vetenskap. Framför allt har hon velat förmedla den kunskapen till andra. Eva har över trettio års erfarenhet av att kommunicera forskning och leda samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle. Efter en bred naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot fysikalisk biokemi från Uppsala universitet inledde hon sin karriär som redaktör på Bokförlaget Natur & Kultur. Eva har också varit informationschef vid Kungl. Vetenskapsakademien med ansvar för bland annat kommunikation av Nobelprisen, kommunikationsexpert på Vetenskapsrådet med fokus på förmedling av forskningsresultat till riksdagen och nyligen samverkanschef på Apoteket AB med inriktning mot hälsa och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i stiftelserna Forskning & Framsteg och Ruter Dam. Hon har tidigare skrivit boken Svenska innovationer som förändrat världen med Henrik Berggren. För Svenska Institutet har hon tidigare skrivit Facing the Future Sustainability the Swedish way och Innovation the Swedish Way som översatts till många språk.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer