Eva Krutmeijer

Eva Krutmeijer har alltid fascinerats av vetenskap. Framför allt har hon velat förmedla den kunskapen till andra. Eva har över trettio års erfarenhet av att kommunicera forskning och leda samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Eva Krutmeijer tar uppdrag som rådgivare, skribent, föreläsare och moderator. För Svenska Institutet har hon tidigare skrivit Facing the Future Sustainability the Swedish way och Innovation the Swedish Way som översatts till många språk.

Utgivning

Nyheter om författaren

Eva Krutmeijer

Eva Krutmeijer har alltid fascinerats av vetenskap. Framför allt har hon velat förmedla den kunskapen till andra. Eva har över trettio års erfarenhet av att kommunicera forskning och leda samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Eva Krutmeijer tar uppdrag som rådgivare, skribent, föreläsare och moderator. För Svenska Institutet har hon tidigare skrivit Facing the Future Sustainability the Swedish way och Innovation the Swedish Way som översatts till många språk.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer