Lars Svensson

Lars Svensson, född i Stockholm 1941, nu mest bosatt i Skåne, är ornitolog och författare och en av Sveriges mest aktade fågelkännare. Tillsammans med Dan Zetterström, Killian Mullarney och den framlidne Peter J Grant har han gjort det storsäljande standardverket "Fågelguiden – Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält" (1999), nu utgiven på 23 språk. En omarbetad andra upplaga kom ut 2009, och en tredje 2022. Han är även författare till "Identification Guide to European Passerines" (1970), speciellt skriven för ringmärkare, som kommit ut i flera upplagor. Dessutom har han skrivit ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter. Han är en mycket uppskattad föreläsare om fåglar och har tidigare lett resor för fågelintresserade. Han har även varit redaktör för tidskriften "Vår Fågelvärld" och startade Raritetskommittén samt var dess ordförande i 15 år. Lars Svensson har samlat fågelljud sedan 1970 och står för ljudinspelningen av fåglarna på den cd-skiva som medföljer den lilla boken "Fågelsång i Sverige – 90 välkända fåglars läten" (1990) som han gav ut med Benny Andersson och Dan Zetterström. Tillsammans med ornitologen och författaren Jan Pedersen gav Lars Svensson 2009 ut den första utgåvan av "Fågelsång – 150 svenska fåglar och deras läten". Han är fortfarande aktiv som fågelinspelare och reser vida omkring för att fånga nya röster till sitt fågelljudsbibliotek.

Utgivning

Lars Svensson Foto: Caroline Tengen

Lars Svensson

Lars Svensson, född i Stockholm 1941, nu mest bosatt i Skåne, är ornitolog och författare och en av Sveriges mest aktade fågelkännare. Tillsammans med Dan Zetterström, Killian Mullarney och den framlidne Peter J Grant har han gjort det storsäljande standardverket "Fågelguiden – Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält" (1999), nu utgiven på 23 språk. En omarbetad andra upplaga kom ut 2009, och en tredje 2022. Han är även författare till "Identification Guide to European Passerines" (1970), speciellt skriven för ringmärkare, som kommit ut i flera upplagor. Dessutom har han skrivit ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter. Han är en mycket uppskattad föreläsare om fåglar och har tidigare lett resor för fågelintresserade. Han har även varit redaktör för tidskriften "Vår Fågelvärld" och startade Raritetskommittén samt var dess ordförande i 15 år. Lars Svensson har samlat fågelljud sedan 1970 och står för ljudinspelningen av fåglarna på den cd-skiva som medföljer den lilla boken "Fågelsång i Sverige – 90 välkända fåglars läten" (1990) som han gav ut med Benny Andersson och Dan Zetterström. Tillsammans med ornitologen och författaren Jan Pedersen gav Lars Svensson 2009 ut den första utgåvan av "Fågelsång – 150 svenska fåglar och deras läten". Han är fortfarande aktiv som fågelinspelare och reser vida omkring för att fånga nya röster till sitt fågelljudsbibliotek.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer