Lars Svensson

Lars Svensson har tidigare varit grafisk formgivare och förlagsredaktör men är numera ornitolog och författare på heltid och är en av Sveriges mest aktade fågelkännare. Tillsammans med Dan Zetterström och Killian Mullarney har han gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält (1999, 2010), översatt till 12 språk. Han är även författare till vad som brukar kallas "ringmärkarnas bibel", Identification Guide to European Passerines (1970, 1992) som kommit ut i flera upplagor, och för vilken han 1994 tilldelades Letterstedtska författarpriset av Vetenskapsakademien. Han har vidare skrivit ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter. Han är en mycket uppskattad föreläsare om fåglar och har tidigare lett resor för fågelintresserade. Lars Svensson har samlat fågelljud sedan 1970 och står för ljudinspelningen av fåglarna på den cd-skiva med titeln Fågelsång i Sverige - 90 välkända fåglars läten (1990) som Benny Andersson gett ut. Lars Svensson har även skrivit den medföljande boken, illustrerad av Dan Zetterström. Lars Svensson var redaktör för Sveriges Ornitologiska Förenings tidskrift Vår Fågelvärld 1971--74. Han är ledamot av såväl den svenska som den brittiska taxonomiska kommittén, kommittéer som beslutar om nationellt bruk när det gäller fåglarnas släktskap, vetenskapliga namn m.m. Han utnämndes 2004 till hedersdoktor av Uppsala Universitet och blev samma år utnämnd till hedersledamot av Spaniens ornitologiska förening.


Utgivning

Lars Svensson

Lars Svensson

Lars Svensson har tidigare varit grafisk formgivare och förlagsredaktör men är numera ornitolog och författare på heltid och är en av Sveriges mest aktade fågelkännare. Tillsammans med Dan Zetterström och Killian Mullarney har han gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält (1999, 2010), översatt till 12 språk. Han är även författare till vad som brukar kallas "ringmärkarnas bibel", Identification Guide to European Passerines (1970, 1992) som kommit ut i flera upplagor, och för vilken han 1994 tilldelades Letterstedtska författarpriset av Vetenskapsakademien. Han har vidare skrivit ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter. Han är en mycket uppskattad föreläsare om fåglar och har tidigare lett resor för fågelintresserade. Lars Svensson har samlat fågelljud sedan 1970 och står för ljudinspelningen av fåglarna på den cd-skiva med titeln Fågelsång i Sverige - 90 välkända fåglars läten (1990) som Benny Andersson gett ut. Lars Svensson har även skrivit den medföljande boken, illustrerad av Dan Zetterström. Lars Svensson var redaktör för Sveriges Ornitologiska Förenings tidskrift Vår Fågelvärld 1971--74. Han är ledamot av såväl den svenska som den brittiska taxonomiska kommittén, kommittéer som beslutar om nationellt bruk när det gäller fåglarnas släktskap, vetenskapliga namn m.m. Han utnämndes 2004 till hedersdoktor av Uppsala Universitet och blev samma år utnämnd till hedersledamot av Spaniens ornitologiska förening.


Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer