Bokförlaget Max Ström, 2019-10-30

Praktisk handbok i medmänsklighet

Huskurage – från oro till omtanke är en bok som kommer att rädda liv och minska lidande. Det är bok som är liten till formatet men som har ett livsavgörande innehåll.

Nina Rung och Peter Rung, grundare av föreningen Huskurage, har skrivit denna bok, som trots det lilla formatet har hög specifik vikt. Bakgrunden till boken är det fruktansvär- da faktum att förra året dödades 22 kvinnor i sitt hem, av sin man eller sin ex-partner. Det är nästan alltid männen som står för det grövsta våldet – man brukar därför tala om mäns våld mot kvinnor. Dokumentären om Josefin Nilssons fruktansvärda öde är ett exempel på detta.

Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda Barnen beräknar att 200 000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn. Det innebär alltså att det i genomsnitt går minst två elever i varje klass som tvingas uppleva våld i sitt hem och dessutom riskerar att själva utsättas för våldet.

Detta är förstås en oacceptabel situation. Alla kan dock bidra till att förändra detta – bara man vet hur man ska agera om man befarar att någon blir misshandlad. Boken Huskurage – från oro till omtanke är ett slags handbok i praktisk medmänsklighet.

Nina och Peter Rung är flitigt anlitade föreläsare i ämnet mäns våld mot kvinnor. De har verkligt användbara råd för hur man ska förebygga våld och hjälpa dem som blir utsatta. Deras huvudfokus med boken är att utbilda oss alla i modet att våga bry sig om och larma.

− Vi är övertygade om att boken kommer att kunna rädda liv. Vi vet också att många barn kommer att kunna få hjälp om grannar vet hur man ska agera, säger Nina Rung.