Bokförlaget Max Ström, 2022-10-04

Nya Klara – Sveriges modernaste stadsdel

Arkitekturhistorikern Martin Rörby slår i sin nya bok att Klara alltid varit Sveriges modernaste stadsdel – något som bekräftas av det som hänt i hjärtat av Stockholm de senaste åren.

Det sjuder av liv där gatorna tidigare låg öde och tysta i spåren av citysaneringen. Förändringen som har skett i Nya Klara är resultatet av medvetna och uthålliga strävanden. Fastighetsbolag och andra kommersiella aktörer, kulturens företrädare samt politiker och tjänstepersoner i Stockholms stad har gemensamt samlats kring uppgiften att blåsa liv i Klara.

Receptet har varit att fylla området med ett blandat och rikt innehåll större delen av dygnet, samtidigt som den fysiska miljön har stöpts om i delar där den tidigare har lämnat en del övrigt att önska. Det överordnande målet har varit att skapa attraktionskraft och trivsel.

Arkitekturhistorikern Martin Rörby beskriver Klaras enastående utveckling. Stadsdelen har under sekler varit den del av Stockholm där gaturum och byggnader formats och omformats efter tidens strömningar och behov. Klara har fungerat som en experimentverkstad för framtiden.

I Sveriges modernaste stadsdel kan vad som helst hända!

Martin Rörby i bokens inledning:

– Klara är kanske den del av Stockholm som det skrivits allra mest om. Och Klara har alltid varit en plats där förhoppningar och drömmar om en bättre morgondag fått ta fysisk gestalt.

Om författaren:

Martin Rörby, född 1964, är arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Stockholms skönhetsråd. Han har medverkat i en rad publikationer och publicerat flera böcker om 1900-talets arkitektur, bland annat Sthlm brutal och Sverige brutal tillsammans med fotografen Tove Falk Olsson. Han medverkar dessutom återkommande som arkitekturexpert i SVT.

Nya Klara – Sveriges modernaste stadsdel utkommer 17 oktober. Fotografier av Erik Svensson.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Ingrid Embäck, PR- och kommunikationsansvarig, +46 (0) 735 000 114,
press@maxstrom.se