Bokförlaget Max Ström, 2024-05-22

Ett entreprenörskaps vardagsliv – i medgång och motgång

Karl-Adam Bonnier är en av de mest spännande svenska entreprenörerna under 1900-talet. Inom den finansiella sektorn blev han en förgrundsgestalt genom att bygga sin skapelse, B&B-företagen, vid sidan av bankerna.

Djupt personlig bok

I En ny tid berättar Karl-Adam Bonnier medryckande om sin uppväxt på gården Bisslinge, om sina föräldrar Tor och Tora Bonnier, om high school och college-åren i USA, den amerikanska militärtjänstgöringen och hur karriären inleddes med försäljning av premieobligationer.

Vi får en inblick i ett entreprenörskaps vardagsliv, i medgång och motgång. Hans akademiska bana följde de stora framgångarna i näringslivet där han var banbrytande inom leasing och factoring. Karl-Adam Bonniers insatser var drivande i utvecklingen av det finansiella landskapet. I En ny tid återger han den stämning som rådde då Sveriges finansvärld och bankväsende omdanades.

Ur förordet

Hela mitt liv har jag haft ett behov av att planera framåt. Det har varit ett sätt att skapa, att med idéer och tankar föreställa sig hur något skulle kunna bli – om en dag, en vecka eller ett år. Därför är det lite nytt och ovant att tänka tillbaka, men också spännande att göra en summering. Som en jämnårig kompis en gång sa: ”Snöret blir bara kortare, det är dags att börja rekapitulera!”

Denna bok var tänkt att handla om en stor del av mitt arbetsliv och menad som en helt privat läsning, främst för mina barnbarn. Den skulle berätta vad jag höll på med under drygt 20 år av min karriär. Kanske kunde det ge dem en bild av vem jag var, och blev, genom mitt jobb.

En ny tid är den första boken som är tryckt på Livonia Recycled by Lessebo Paper.