Erland Montgomery

Erland Montgomery är arkitekt, specialiserad på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, och delägare i AIX Arkitekter. Sedan 2009 är han förordnad som slottsarkitekt på Drottningholm. Som sådan ansvarar han för slottsområdets långsiktiga utveckling och bevarande: hur det ska underhållas och konserveras, samtidigt som det ska anpassas efter nya krav och önskemål utan att kulturhistoriska värden skadas.

Utgivning

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Erland Montgomery är arkitekt, specialiserad på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, och delägare i AIX Arkitekter. Sedan 2009 är han förordnad som slottsarkitekt på Drottningholm. Som sådan ansvarar han för slottsområdets långsiktiga utveckling och bevarande: hur det ska underhållas och konserveras, samtidigt som det ska anpassas efter nya krav och önskemål utan att kulturhistoriska värden skadas.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer