Jan Bergman

Jan Bergman, född 1956, är historiker, författare och teveproducent. Han medverkar regel bundet i ett fl ertal tidskrifter. Han har blivit mest känd för sina popu lära teve serier ”Guldkorn” och ”Stockholmspärlor”, där han på sitt personliga vis berättar om vår huvudstad under olika decennier. Han har varit svensk redaktör för den nordiska musei tidskriften FOV, och har innehaft ett antal styrelseuppdrag, bland annat som vice ordförande i Föreningen Foto museet i Sundsvall. Han är envälkänd fotohistoriker. Den själv biografi ska foto boken Mina egna Stockholmspärlor –1970-tal, kom ut 2005. Hösten 2008 komen ny bok med titeln Stad i förvandling, män niskor och miljöer i Stockholm 1934–1970. Jan Bergman arbetar idag också för Säters Film & Biograf museum, och driver Upplands fototekniska samlingar och museum.

Utgivning

Jan Bergman

Jan Bergman

Jan Bergman, född 1956, är historiker, författare och teveproducent. Han medverkar regel bundet i ett fl ertal tidskrifter. Han har blivit mest känd för sina popu lära teve serier ”Guldkorn” och ”Stockholmspärlor”, där han på sitt personliga vis berättar om vår huvudstad under olika decennier. Han har varit svensk redaktör för den nordiska musei tidskriften FOV, och har innehaft ett antal styrelseuppdrag, bland annat som vice ordförande i Föreningen Foto museet i Sundsvall. Han är envälkänd fotohistoriker. Den själv biografi ska foto boken Mina egna Stockholmspärlor –1970-tal, kom ut 2005. Hösten 2008 komen ny bok med titeln Stad i förvandling, män niskor och miljöer i Stockholm 1934–1970. Jan Bergman arbetar idag också för Säters Film & Biograf museum, och driver Upplands fototekniska samlingar och museum.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och fotografer